Silvia CRĂCIUN
Secretarul general al comunei

Data nașterii: 05.08.1965

Profesia: Licențiat în științe juridice

Vechimea în administrație publică: 33 ani

E-mail: secretargeneral@gadinti.ro

Cursuri                                                           Educație și formare

 • Secretari primării comune – Oficiul pentru administrație locală – lulie 1990
 • Administrație publică locală – Departamentul pentru Administrație publilcă, Filiala lași – lulie 2001
 • Funcționarul public care a realizat cele mai multe dezinstituționalizări Consiliul Județean Neamț Octombrie 2002 – Aprilie 2003
 • Manager – TSI Consultanță&Training SRL – Aprilie 2016
 • Răspundere juridică, legislație penală, civilă și administrativă specifică instituțiilor publice – Agenția Națională a Funcționarilor Publici August – Septembrie 2016
 • Secretarul comunei, factor de stabilitate și de continuitate în administrația publică locală, garant asupra calitații și legalități actelor administrative precum și cooperarea pentru organizarea și exercitatrea unor activități scopul unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale – Modulul 1, Asociația Comunelor din România, Faxmedia Consulting – lunie 2017
 • Legislația muncii și salarizare pentru bugetari – lnovexpert Decembrie 2017
 • Auditor intern – Consulting Point lulie 2019
 • Codul administrativ – Faxmedia Consulting Octombrie 2019
 • Managementul situațiilor de urgență – Centrul național de perfecționare a pregătirii pentru managementul situațiilor de urgență, Cercul zonal de pregat Bacău Februarie 2020
 • Secretarul comunei, factor de continuitate și de stabilitate, garant asupra calității și legalității actelor administrative; Elaborarea și publicarea actelor administrative, condiții de formă și fond- Asociația Comunelor din România Faxmedia Consulting – iunie 2021
 • Cod administrativ, urbanism, registru agricol, impozite și taxe locale – un unitar, Faxmedia Consulting – mai 2021
 • lnstruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii FESI – Agenția Națională a Funcționarilor Publici – August 2021
 • Metode și tehnici de prevenire a corupției, ISPAM – lnstrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită U.A.T. Județul Neamț – SIPOCA 1136 – Noiembrie 2022 
 • Digitalizarea circuitului actelor administrative: deziderat sau utopie? Secreta general al comunei responsabil pentru implementarea Monitorului Oficial Local și garantul legalității actului administrativ, aprofundarea prevederilor Codului administrativ – Asociația Comunelor din România, Faxmedia Consulting iunie -lulie 2022
 • Înregistrarea, circuitul, corelarea, conținutul de fond și formă al actelor administrative, potrivit Codului administrativ, Spețe practice din experiențele anului 2022 – Asociatia Comunelor din România, Faxmedia Consulting – noiembrle 2022
 • Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală cod SIPOCA 942 – lntellisoft – Mai2023
 • Septembrie 1979 – 1983

Diploma de bacalaureat
Instituția: Liceul “Ion Ionescu de la Brad” Horia, Neamț

 • 2007

Diploma de licență Științe Juridice
Instituția: Universitatea Ecologicd “Dimitrie Cantemir” lasi

 • 2007

Diplomă de licență Drept

Instituția:
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 1. Prezent: Secretarul general al comunei Gâdinți, județul Neamț

Scrie-i secretarului general

  Sari la conținut