I.Hidrografia

 • Rețeaua hidrografică a comunei Gâdinți este formată din râul Siret și afluentul acestuia, râul Pietrosu. Regimul de scurgere al apelor se caracterizează printr-un maxim primăvara, în lunile Aprilie-Mai, minima înregistrându-se la sfârșitul verii și începutul toamnei. Primăvara când se suprapune perioada de ploi cu cea a topirii zăpezilor se produc inundații afectând zonele adiacente albiilor majore ale pâraielor. Teritoriul este bogat în surse de apă subterană, mai ales zona de luncă. Nivelul apelor subterane variază între 6 și 8 m adâncime, permițând utilizarea pânzei freatice ca sursă de apă potabilă.

II.Resursele de subsol

 • Solul este un produs al acțiunii directe a apei, climei și vegetației desfășurată asupra rocilor pe o perioadă îndelungată de timp. Frecventa folosire de către populație în agricultură, a introdus pe parcursul timpului noi aspect, care i-au mărit sau nu productivitatea. Resursele solului constau în existența terenurilor agricole și a terenurilor forestiere din comună. Din punct de vedere geomorphologic, comuna Gâdinți se găsește la limita culoarului Moldova – Siret ce reprezintă partea cea mai de jos din județ și subunitatea deluroasă de pe stânga Siretului, care marchează o denivelare de peste 200m față de lunca acestui râu. Resursele solului constă predominant în argilă.

III.Clima și bioclima

 • Teritoriul comunei aparține sectorului cu climă temperat-continentală. Iernile sunt friguroase și umede, iar verile sunt călduroase. Suma medie a radiației solare globale este de 106-107 Kcal/cmc. Este specifică circulației aerului rece iarna și a celui cald și uscat vara. Temperatura medie anuală este de circa 9 grade C, amplitudinea termică maximă absolută poate depăși 70 grade C. În ceea ce privește precipitațiile, au o valoare medie anuală de circa 600 mm, pentru luna Ianuarie este de 30 mm, iar pentru luna Iulie este de 90 mm. În ceea ce privește vânturile, se distinge o circulație generală, valabilă pentru întreg ținutul și o circulație dominantă din direcția N-V și în lungul culoarului râului Siret.

IV.Populația

 • Conform Anuarului statistic al județului Neamț din anul 2019 populația comunei Gâdinți la data de 1 Iulie 2019, era de 2483 locuitori din care 1245 persoane de sex masculin și 1238 persoane de sex feminin. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Gâdinți se ridică la 1.983 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.508 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,65%). Pentru 5,14% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,7%). Pentru 5,14% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

V.Flora și fauna

 • Flora este condiționată de poziția în latitudine a comunei, condițiile climaterice, relief (care determină etajarea vegetației), la care se adaugă alte condiționări locale (caracteristicile rețelei hidrografice, tipul de sol, substratul geologic, activități economice). O extindere mare o are vegetația ierboasă, favorabilă creșterii animalelor. Există o bogată floră spontană de plante medicinale.
 • Fauna este reprezentată de populații de:
  a) căprior;
  b) mistreț;
  c) vulpi;
  d) bursuc.

VI.Economia

 • Principalele domenii în care salariații din comuna Gâdinți își desfășoară activitățile economice sunt: agricultură, creșterea animalelor, comerțul și prelucrarea lemnului. Este de menționat ponderea scăzută a populației ocupată în alte meserii decât cele agricole. La nivel de comună există un potențial de forță de muncă nevalorificat și în acest sens trebuie făcute demersuri pentru stimularea activităților economice cu forța de muncă locală pentru ocuparea acesteia, creșterea veniturilor ei și a taxelor și impoxitelor plătite către Primărie.

VII.Istorie

 • Satul Gâdinți este atestat documentar începând cu data de 12 Iulie 1415, când Alexandru cel Bun ridica Mânăstirea Bistrița, înzestrând-o cu sate și moșii, printer acestea numărându-se și satul Gâdinți. Moșia împreună cu satul Gâdinți vor rămâne închinate Mânăstirii Bistrița până în anul 1500, când Ștefan cel Mare îl cheamă la Iași pe ecumenul Grigorie și Arhimandritul, căruia îi cere să schimbe cinci sate, printre care și satul Gâdinți, fiindu-i necesar pentru a mări spațiul din jurul cetății nou construite de el în anul 1466 în sensul Siretului. Aceasta cetate este situate la 5km Sud-Est de Roman și la 2 km Sud-Vest de comuna Gâdinți, pe malul stâng al Siretului. Aceasta fortificație poartă numele de Cetatea Nouă, în toate documentele miedevale și s-a dovedit a fi una dintre cele mai puternice cetăți ale Moldovei.

VIII.Agricultură

 • Resursele solului sunt legate în principal de potențialul celor 1651 ha teren agricol din care: 1274 ha teren arabil - baza pentru agricultura, 241 ha pășuni și 89 ha fânețe – favorabile creșterii animalelor. Tipurile de culturi practicate în comuna Gâdinți sunt: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, rapiță. Producția de cereale acoperă în general nevoile proprii.
 • Principalele domenii în care salariații din comuna Gâdinți își desfășoară activitățile economice sunt: agricultură, creșterea animalelor, comerțul și prelucrarea lemnului. Este de menționat ponderea scăzută a populației ocupată în alte meserii decât cele agricole. La nivel de comună există un potențial de forță de muncă nevalorificat și în acest sens trebuie făcute demersuri pentru stimularea activităților economice cu forța de muncă locală pentru ocuparea acesteia, creșterea veniturilor ei și a taxelor și impoxitelor plătite către Primărie.

IX.Telecomunicații

 • Comuna dispune de telefonie fixă și Internet prin rețeaua Telekom, de telefonie mobilă pentru rețeaua Orange, Vodafone, Digi și Telekom, rețea de televiziune prin satelit și prin cablu – Telekom, Digi.

X.Sănătate

 • Infrastructura de sănătate din comuna Gâdinți este destul de dezvoltată. Pe raza comunei există un dispensar de medicină generală de familie deservit de 1 medic de medicină generală și 2 asistenți medicali.
 • Pentru probleme mai grave populația este obligată să se deplaseze în alte localități. Cabinetele medicale trebuie reabilitate și dotate pentru a îndeplini standardele necesare autorizărilor, inclusiv facilitățile legate de utilități. În prezent există o farmacie – proprietate privată în sat Gâdinți.
Sari la conținut