1. Prezentare Geografică

Comuna Gâdinți este situată în partea de S-E a județului Neamț, în imediata vecinătate a municipiului Roman. Comuna cuprinde o singură localitate și anume, localitatea cu același nume, fiind amplasata în lungul drumului național DN 15 D pe directia V-E. Vecinii comunei Gâdinți sunt:
– la Nord comuna Sagna;
– la Sud comuna Ion Creangă;
– la Vest orașul Roman;
– la Est comuna Poienari.

2. Scurt Istoric

Satul Gâdinți este atestat documentar începând cu data de 12 Iulie 1415, când Alexandru cel Bun ridica Mânăstirea Bistrița, înzestrând-o cu sate și moșii, printer acestea numărându-se și satul Gâdinți. Moșia împreună cu satul Gâdinți vor rămâne închinate Mânăstirii Bistrița până în anul 1500, când Ștefan cel Mare îl cheamă la Iași pe ecumenul Grigorie și Arhimandritul, căruia îi cere să schimbe cinci sate, printre care și satul Gâdinți, fiindu-i necesar pentru a mări spațiul din jurul cetății nou construite de el în anul 1466 în sensul Siretului. Aceasta fortificație poartă numele de Cetatea Nouă, în toate documentele miedevale și s-a dovedit a fi una dintre cele mai puternice cetăți ale Moldovei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele Dealu Mărului, Gâdinți și Poenița, având în total 1029 de locuitori. În comună funcționau două biserici și o școală cu 27 de elevi.

Sari la conținut